Úvodní stránka » Realizace zařízení pneudopravy sypkých materiálů

Zabýváme se především montážemi středotlaké pneumatické dopravy.

Pneumatickou dopravou nazýváme způsob dopravy materiálu, kde nosným médiem je vzduch, tedy přemísťování materiálu potrubím přímými nebo nepřímými dynamickými účinky proudící vzdušiny na dopravované částice.

  • stacionární (pevně zabudovaná zařízení)

Uplatnění stacionární pneumatické dopravy:

jako samostatná zařízení sloužící pro dopravu sypkých materiálů v nejrůznějších technologických procesech. Zejména při dopravě nelepivých, prachových nebo jemně zrnitých materiálů, např. cementu, popílku, kaolínu, slévárenského písku apod. Jako doplňující část vzduchotechnických systémů, sloužících k odsunu zachycených tuhých částic a ukládání odpadu, nebo k dopravě odloučených produktů k dalšímu zpracování.

Druhy stacionární pneumatické dopravy

  • nízkotlaká
  • středotlaká
  • vysokotlaká
  • doprava pneumatickými žlaby

Nízkotlaká pneumatická doprava

Příkladem nízkotlaké dopravy jsou ejektorové směšovače. Dopravní vzdálenosti jsou limitovány použitým tlakem dopravního vzduchu. Běžné dopravní výkony nízkotlaké dopravy jsou 0,1 až 2 t.h-1 při dopravních vzdálenostech 30 až 40 m.

Středotlaká pneumatická doprava

Pro středotlakou dopravu se jako zdroje dopravního vzduchu používá dmychadel s tlakem vzduchu do 0,1 MPa a jako směšovačů speciální rotační podavače.

Vysokotlaká pneumatická doprava

Funkčními prvky vysokotlaké dopravy jsou komorové a šnekové podavače. Šnekové podavače, nazývané také Fullerova čerpadla, jsou vhodné pro použití v případě menších stavebních výšek pro dopravní výkon do 60 t.h-1a vzdálenostech do cca 300 m. Nejsou však vhodné pro dopravu abrasivních materiálů. Největší uplatnění v systému vysokotlaké dopravy mají komorové podavače, které používáme pro dopravu většího množství materiálu na velké vzdálenosti. Dopravní výkon podle velikosti použitého podavače je 10 až 150 t.h-1 při vzdálenostech až do 1 000 m.

Doprava materiálu pneumatickými žlaby

Doprava materiálu pneumatickými žlaby je výhodná především z hlediska úspory energie na dopravu a snížení mechanického opotřebování. Tato doprava je vhodná pro výkony až do 400 t.h-1 dopravovaného materiálu. Sklon žlabu 4 až 10 %. Použití pro menší dopravní vzdálenosti, kde je možno využít spádu.

Certifikace

ČSN EN ISO 9001:2009

ČSN EN OHSAS 18001

Hodnocení

Vzduchotechnická a ekologická zařízení

moko-hk.cz

MOKO-HK, s.r.o.